paveikslelis

Delmetros 100 SC

Veiklioji medžiaga: deltametrinas 100 g/l (9,53%)

Produkto forma: koncentruota suspensija (SC)

DELMETROS 100 SC – yra vidinio ir kontaktinio veikimo piretroidų cheminės grupės insekticidas, skirtas naikinti kenkėjus žieminių kviečių, vasarinių miežių, žieminių rapsų, bulvių pasėliuose. Insekticidas Delmetros 100 SC gūžinių kopūstų pasėliuose registruotas vadovaujantis Reglamento (EB) 1107/2009 51 straipsniu.

VEIKIMO BŪDAS

Delmetros 100 SC sudėtyje esanti veiklioji medžiaga deltametrinas yra piretroidų cheminės grupės junginys. Jis sutrikdo vabzdžių nervų sistemos veiklą, dėl to juos ištinka paralyžius ir jie žūva. Į vabzdžių organizmą deltametrinas patenka per virškinimo traktą (graužiant) ir tiesioginio kontakto metu (įkvėpus).