paveikslelis

Butoxone

Veiklioji medžiaga: MCPB 400 g/l 
Preparato forma: tirpus koncentratas

VEIKIMO BŪDAS

Butoxone – sisteminis herbicidas, absorbuojamas per lapus ir šaknis, kaupiasi meristeminiuose audiniuose irstabdo piktžolių augimą. Piktžolės deformuojasi ir greitai žūva. Butoxone geriausiai sunaikina jaunas, aktyviai augančias piktžoles. Vienmetės piktžolės jautriausios skilčialapių tarpsnyje, o daugiametės – kaiformuojasi žiedinis pumpuras. Herbicidas geriausiai veikia, jei po purškimo 6 valandas nelyja.