paveikslelis

Stapler

Veiklioji medžiaga: 2,4-D rūgštis 600 g/l (50 %) arba 2,4-D dimetilamino druska 720 g/l (60 %)

Produkto forma: tirpus koncentratas

Stapler yra selektyvus sisteminio veikimo herbicidas skirtas vienmečių ir kai kurių daugiamečių dviskilčių piktžolių naikinimui žieminiuose kviečiuose, žieminiuose miežiuose, žieminiuose rugiuose ir žieminiuose kvietrugiuose, vasariniuose kviečiuose, vasariniuose miežiuose ir avižose.

VEIKIMO BŪDAS

Stapler absorbuojamas per lapus, stiebus ir šaknis, patenka į piktžolių ląsteles, kur slopina fotosintezę, nutraukia ląstelių kvėpavimą, trikdo azoto metabolizmą bei kitus svarbius procesus.

GAMINTOJAS:

paveikslelis

Flurostar

Veiklioji medžiaga: fluroksipiras 180g/l (18,37 % w/w)

Produkto forma: koncentruota emulsija

Flurostar 180 – sisteminio veikimo herbicidas skirtas dviskilčių piktžolių naikinimui žieminiuose kviečiuose, miežiuose, kvietrugiuose, rugiuose, vasariniuose kviečiuose, miežiuose, kvietrugiuose, avižose, kultūrinėse pievose, ganyklose, sėkliniuose varpinių žolių pasėliuose.

VEIKIMO BŪDAS

Veiklioji medžiaga į piktžoles patenka per lapus. Produktą rekomenduojama naudoti, kai temperatūra yra aukštesnė nei 12o C. Drėgmė įtakos veikimui neturi. Purkšti nerekomenduojama kuomet augalai paveikti streso dėl sausros, užmirkimo, aukštos temperatūros dienos metu arba naktinių šalnų.

 

 

paveikslelis

Nuance 75 WG

Veiklioji medžiaga: tribenuron-metilas, 750 g/kg (75 %).

Produkto forma: vandenyje disperguojančios granulės

Nuance 75 WG – herbicidas, skirtas naikinti dviskiltėms piktžolėms vasarinių kviečių bei vasarinių miežių, avižų, žieminių kviečių, žieminių miežių, žieminių rugių ir žieminių kvietrugių pasėliuose, Sosnovskio barščio (Heracleum sosnowskyi) populiacijos naikinimui ne žemės ūkio paskirties plotuose bei sėklinių miglinių pašarinių augalų pasėliuose.

VEIKIMO BŪDAS

Nuance 75 WG yra sisteminis herbicidas, kuris veiksmingai naikina labiausiai paplitusias dviskiltes piktžoles. Piktžolės po produkto panaudojimo nebeauga, jų nykimo požymiai, tokie kaip chlorozė, pastebimi po 1 – 3 savaičių. Mažiau jautrios piktžolių rūšys, jei jos galutinai nesunaikinamos, būna stipriai pažeistos. Herbicidas veikia per lapus ir per šaknis.

NORMOS IR PURŠKIMO LAIKAS

Vasariniai kviečiai, vasariniai miežiai, avižos

Norma: 7,5 g/ha

Purškimo laikas: keturių lapelių – matomo trečiojo šoninio ūglio tarpsnyje (BBCH 14 – 23)

Žieminiai kviečiai, žieminiai miežiai, žieminiai rugiai ir žieminiai kvietrugiai

Norma: 10 g/ha

Purškimo laikas: pavasarį, atsinaujinus vegetacijai iki paskutinio lapo pasirodymo (iki BBCH 39)

Sėklinių miglinių pašarinių augalų pasėliai

Norma: 7,5-10 g/ha

Purškimo laikas: krūmijimosi metu (BBCH 20 – 29)

paveikslelis

Barbarian Biograde 360

Veiklioji medžiaga: glifosatas 360 g/l (30,6 %) kaip glifosato izopropilamino druska 485.8 g/l (41.5 %)

Produkto forma: tirpus koncentratas (SL)

VEIKIMO BŪDAS

Barbarian Biograde 360 – sisteminis herbicidas, skirtas daugiamečių ir vienamečių vienskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui prieš derliaus nuėmimą žirnių pasėliuose, laukuose po derliaus nuėmimo, pūdymuose bei vaismedžių pomedžiuose. Taip pat naudojamas miškuose ir ne žemės ūkio paskirties plotuose.

Produkto veiklioji medžiaga – glifosatas, yra absorbuojama per augalo lapus ir kitas žaliąsias dalis aktyvios vegetacijos metu. Iš apdorotų augalo dalių glifosatas pernešamas į šaknis, šakniastiebius ir šakniagumbius. Produkto poveikis piktžolėms pastebimas po 7–10 dienų, o visiškai jos žūsta po 3–4 savaičių. Barbarian Biograde 360 efektyviausiai veikia piktžoles, kai jos aktyviai auga ir turi vešlią lapiją (dviskiltės – du tikruosius lapelius, varputis – ne mažiau penkių – šešių 10–15 cm ilgio lapus). Veikimas pasireiškia lapų paraudimu, o po to pageltimu. Simptomai greičiau pasireiškia vienskilčiams augalams, o vėliau dviskilčiams. Barbarian Biograde 360 geriausiai veikia, kai oro temperatūra siekia 10–20°C šilumos ir pakanka drėgmės. Herbicido veiksmingumas bus mažesnis, jei purškimo metu ar tuoj po jo pasireikš sausra, užmirkimas, šalnos ar labai aukštos temperatūros..

NORMOS IR PURŠKIMO LAIKAS

ŽIRNIUOSE

Norma: 3–4 l/ha

Naudojimo laikas: 14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75 % ankščių. Nenaudoti sėklinių žirnių pasėliuose. Mažesnioji norma naikina vienametes vienskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes. Didesnioji – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes.

PŪDYMUOSE

Norma: 3-6 l/ha

Naudojimo laikas: purkšti vegetuojančias piktžoles. Žemę galima pradėti dirbti 14 dienų po purškimo. Mažesnioji norma naikina vienametes vienskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienskiltes. Didesnioji – daugiametes vienskiltes ir dviskiltes.

LAUKUOSE PO DERLIAUS NUĖMIMO

Norma: 3-6 l/ha

Naudojimo laikas: purkšti vegetuojančias piktžoles. Po derliaus nuėmimo nurinkti šiaudus. Dirvos nedirbti. Leisti piktžolėms atželti. Kai varpučiai turi 3–6 lapelius, nupurkšti Barbarian Biograde 360. Purkšti Barbarian Biograde 360 galima iki vėlyvo rudens. Žemę galima pradėti dirbti 14 dienų po purškimo. Mažesnioji norma naikina vienametes vienskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienskiltes. Didesnioji – daugiametes vienskiltes ir dviskiltes.

VAISMEDŽIŲ POMEDŽIUOSE

Norma: 2-4 l/ha

Naudojimo laikas: Purškiamos vegetuojančios piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis. 1–2 metų soduose naudoti tik su specialia kamienų apsauga. Mažesnioji norma naikina vienametes vienskiltes irdviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienskiltes. Didesnioji – daugiametes vienskiltes ir dviskiltes

NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES PLOTUOSE

Norma: 3-6 l/ha

Naudojimo laikas: Elektros perdavimo, naftotiekių, dujotiekių linijų juostos, pakelės, geležinkeliai. Purškiamos vegetuojančios piktžolės. Mažesnioji norma naikina vienametes vienskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienskiltes. Didesnioji –daugiametes vienskiltes ir dviskiltes.

MIŠKŲ ŪKYJE RUOŠIANT DIRVĄ DAIGYNAMS, MEDELYNAMS, ŽELDINIAMS

Norma: 2-4 l/ha

Naudojimo laikas: purškiama antžemine aparatūra augalų vegetacijos metu. Purkšti birželio- rugpjūčio mėnesiais. Mažesnioji norma naikina vienametes vienskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienskiltes. Didesnioji – daugiametes vienskiltes ir dviskiltes.

SPYGLIUOČIŲ ŽELDINIUOSE

Norma: 2-4 l/ha

Naudojimo laikas: purškiama rugpjūčio pabaigoje – rugsėjo mėnesiais, spygliuočių vegetacijai pasibaigus, susiformavus einamųjų metų pumpurui. Mažesnioji norma naikina vienametes vienskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienskiltes. Didesnioji – daugiametes vienskiltes ir dviskiltes

MINKŠTŲJŲ LAPUOČIŲ MEDYNUOSE

Norma: 1 dalis Barbarian Biograde 360 ir 4 dalys vandens

Naudojimo laikas: kelmų atžėlimui kontroliuoti. Birželio – rugpjūčio mėn., nukirtus minkštuosius lapuočius, jų kelmai nedelsiant aptepami arba apipurškiami herbicido tirpalu.

Gamintojas:
paveikslelis

Arbiter

Veiklioji medžiaga: fluroksipiras 200 g/L (20,8 %)

Produkto forma: koncentruota emulsija

VEIKIMO BŪDAS

Arbiter® – sisteminio veikimo herbicidas dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminių kviečių,
žieminių miežių ir vasarinių kviečių pasėliuose, o taip pat naujai įsėtose, dvimetėse ir senesnėse pievose bei ganyklose.
Arbiter® veiklioji medžiaga fluroksipiras priklauso piridinkarboksilinių rūgščių cheminei grupei. Jis veikia kaip sintetinis auksinas (augimo hormonas), sutrikdo ląstelių vystymąsi naujai besiformuojančiuose piktžolių ūgliuose bei lapuose ir sukelia šiai herbicidų grupei būdingus požymius.
Arbiter® į piktžoles patenka per lapus. Geriausias efektas gaunamas herbicidą panaudojus, kai piktžolės yra mažos ir aktyviai auga. Produktas pradeda veikti jautrias piktžoles po 2-3 dienų, o visiškai nudžiovina po 5-7 dienų. Fluroksipiras dirvinio poveikio neturi.

NORMOS IR PURŠKIMO LAIKAS

Žieminiai kviečiai, žieminiai miežiai

Norma: 0,6 l/ha
Purškimo laikas: pavasarį, nuo krūmijimosi tarpsnio pradžios iki paskutinio lapo pasirodymo (BBCH 20-37)

Vasariniai kviečiai

Norma: 0,5 l/ha
Purškimo laikas: nuo antro lapo tarpsnio iki vamzdelėjimo vidurio, paskutinio lapo lapamakštė sustorėjusi (BBCH 12-45)

Naujai įsėtos miglinių žolių pievos

Norma: 0,75 l/ha
Purškimo laikas: kai miglinės žolės turi 2-5 lapelius (BBCH 12-15)

Miglinių žolių pievos ir ganyklos (antrais metais)

Norma: 1,8 l/ha
Purškimo laikas: pavasarį, atsinaujinus vegetacijai iki vamzdelėjimo vidurio, paskutinio lapo lapamakštė sustorėjusi (BBCH 45)

Gamintojas:
paveikslelis

2,4-D Nufarm

Veiklioji medžiaga: 2,4-D rūgštis 600 g/l (50 %) arba 2,4-D dimetilamino druska 720 g/l (60 %)

Produkto forma: tirpus koncentratas

2,4-D Nufarm yra selektyvus sisteminio veikimo herbicidas skirtas vienmečių ir kai kurių daugiamečių dviskiltčių piktžolių naikinimui žieminiuose kviečiuose, miežiuose, rugiuose ir kvietrugiuose, vasariniuose kviečiuose, miežiuose ir avižose.

VEIKIMO BŪDAS

2,4 D Nufarm, absorbuojamas per lapus, stiebus ir šaknis, patenka į piktžolių ląsteles, kur slopina fotosintezę, nutraukia ląstelių kvėpavimą, trikdo azoto metabolizmą bei kitus svarbius procesus.

NORMOS IR PURŠKIMO LAIKAS

paveikslelis

Banvel 4S

Veiklioji medžiaga: dikamba 480 g/l (55,2%).

Preparato forma: vandeninis tirpalas

Banvel 4S – sisteminis atrankinio veikimo herbicidas, skirtas vienmetėms ir daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose varpiniuose javuose, kukurūzuose, pūdymuose, ne žemės ūkio paskirties plotuose bei ražienose.

VEIKIMO BŪDAS

Herbicido veiklioji medžiaga – dikamba yra sintetinis auksinas, kuris veikia kaip sisteminis atrankinio veikimo herbicidas. Veiklioji medžiaga į augalą patenka per lapus bei šaknis. Dikamba slopina jautrių piktžolių rūšių meristeminių audinių augimą. Veiksmingas prieš vienametes ir kai kurias daugiametes dviskiltes piktžoles.

Banvel 4S veiksmingumas gali priklausyti nuo organinių medžiagų kiekio dirvoje, piktžolių rūšinės sudėties ir dydžio. Piktžolės jautriausios herbicidui yra nuo 2 iki 4 lapelių tarpsnio.

Herbicidą reikėtų naudoti esant pakankamai šiltiems orams, kai oro temperatūra ne mažesnė kaip 10°C. Produkto nenaudoti, kai naktį galimos šalnos, esant dideliems paros temperatūrų skirtumams. Nenaudoti, kai oro temperatūra aukštesnė negu +28°C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s, esant labai sausiems orams, ar esant gausiai rasai ir prieš pat lietų. Taip pat nenaudoti, kai augalai paveikti streso, esant pasėlių užmirkimui, pažeisti kenkėjų, ligų. Po purškimo 2 valandas turėtu nelyti, vėliau lietus herbicido veiksmingumui įtakos neturi.

Geriausias veiksmingumas nuo piktžolių gaunamas, kai Banvel 4S naudojamas mišiniuose su kitais herbicidais, kurie naikina piktžoles, nuo kurių Banvel 4S nėra veiksmingas.

NORMOS IR PURŠKIMO REKOMENDACIJOS

test test
test test

 

paveikslelis

Ergon

Veikliosios medžiagos: metsulfuron – metilas 68 g/kg + tifensulfuron-metilas 682 g/kg 
Preparato forma: vandenyje tirpios granulės 

VEIKIMO BŪDAS

ERGON – sulfonilurėjos grupės herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose kviečiuose, vasariniuose kviečiuose ir vasariniuose miežiuose. Herbicidas geriausiai veikia, kai piktžolės yra mažos ir aktyviai auga. Didesnės piktžolės yra mažiau jautrios, todėl labai svarbu purškimo metu atsižvelgti į kiekvienos piktžolių rūšies dydį. Herbicido efektyvumas gali sumažėti jei purškimo metu yra sausa.

NORMOS IR PURŠKIMO LAIKAS

Žieminiai kviečiai

Norma: 15 g/ha

Purškimo laikas: purškiami nuo krūmijimosi iki antrojo bamblio tarpsnio(BBCH 21-31)

Vasariniai kviečiai ir vasariniai miežiai

Norma: 10 g/ha

Purškimo laikas: purškiami, kai augalai turi tris lapelius iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 13-31).

paveikslelis

MCPA 750

Veiklioji medžiaga: MCPA 750 g/l (63.6 %) 
Produkto forma: tirpus koncentratas

VEIKIMO BŪDAS

MCPA 750 – selektyvaus veikimo fenoksiherbicidų klasės sisteminis herbicidas. Herbicidas skirtas vienmetėms ir kai kurioms daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose, miežiuose ir vasariniuose kviečiuose, kvietrugiuose, miežiuose, avižose, javuose su dobilų įsėliu, linuose, pievose ir ganyklose. Herbicidas sustabdo piktžolių augimą, jos nustoja augti ir žūsta. MCPA 750 geriausiai sunaikina jaunas, aktyviai augančias piktžoles, šiltu, saulėtu oru (daugiau kaip +10 ̊C) ir kai dirvos drėgmė optimali. Herbicidas geriausiai veikia, jei po purškimo 6 valandas nelyja.

paveikslelis

Saracen Delta

Veiklioji medžiaga: diflufenikanas 500 g/l ( 41,0 %) ir florasulamas 50 g/l (4.1%)

Produkto forma: koncentruota suspensija

SARACEN DELTA yra sisteminis herbicidas, skirtas sudygusių ir augančių lipikų (ir kitų vienmečių dviskilčių) piktžolių naikinimui žieminių kviečių, žieminių miežių, rugių, kvietrugių, vasarinių kviečių ir vasarinių miežių pasėliuose bei sėkliniuose varpinių žolių pasėliuose.

VEIKIMO BŪDAS

Florasulamas priklauso triazolpirimidinų cheminei grupei. Florasulamas sustabdo piktžolių amino rūgščių sintezę slopindamas acetolaktato sintazės baltymą. Veikliai medžiagai jautrių piktžolių augimas sustabdomas jau po keleto valandų, nors regimas efektas gali pasireikšti tik po keleto dienų. Pirmiausiai augalų viršutiniuose meristeminiuose audiniuose pasireiškia chlorozė ir nekrozė. Nauji viršūniniai lapai apvysta. Šie reiškiniai palaipsniui apima likusias augalo dalis. Kai kurių rūšių augalų lapų gyslos paraudonuoja. Idealiomis augimo sąlygomis piktžolės gali visiškai nudžiūti po 7-10 dienų, nepalankiomis sąlygomis tai gali užtrukti iki 6-8 savaičių.

Diflufenikanas yra piridinkarboksamidas, herbicidas, priklausantis nikotinanalidų grupei. Šie herbicidai lėtina augalų ląstelėse vykstančią karotenoidų biosintezę. Karotenoidai yra augalams būtini pigmentai, padedantys absorbuoti fotosintezės metu sukurtos energijos perteklių. Dėl karotenoidų trūkumo augalų ląstelės blykšta ir galiausiai suyra. Šis spalvos išblukimas lengviausiai pastebimas naujuose augalųaudiniuose – jie būna balti ar beveik balti. Diflufenikano poveikis yra tiek kontaktinis, tiek išliekamasis.Palankiomis augimui sąlygomis išliekamasis poveikis gali trukti iki 8 savaičių. Veiklioji medžiaga patenka į augalą per lapiją bei dygstančių sėklų ar daigų augimo taškus. Diflufenikanas stipriausiai veikia jaunas, sparčiai augančias piktžoles.