Butoxone

Veiklioji medžiaga: MCPB 400 g/l

Preparato forma: tirpus koncentratas

Butoxone – fenoksikarboksilinių rūgščių klasės sisteminis herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti žirniuose.

VEIKIMAS

Butoxone – sisteminis herbicidas, absorbuojamas per lapus ir šaknis, kaupiase meristeminiuose audiniuose ir stabdo piktžolių augimą. Piktžolės deformuojasi ir greitai žūva. Butoxone geriausiai sunaikina jaunas, aktyviai augančias piktžoles. Vienmetės piktžolės jautriausios skilčialapių tarpsnyje, o daugiametės – kai formuojasi žiedinis pumpuras.

Herbicidas geriausiai veikia, jei po purškimo 6 valandas nelyja.

 

GAMINTOJAS:

 

Kategorija
Aprašymas

Aprašymas

Jautrios piktžolės:

 • Baltoji balanda (Chenopodium album);
 • Dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense).

Vidutiniškai jautrios piktžolės:

 • Rapsų pabiros (Brassica napus);
 • Trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris);
 • Vaistinė žvirbliarūtė (Fumaria officinalis);
 • Dirvinis garstukas (Sinapis arvensis);
 • Usnys ( Cirsium spp);
 • Dilgėlės (Urtica spp);
 • Dirvinė aklė (Galeopsis tetrahit);
 • Rugiagėlės (Centaurea cyanus);
 • Dirvinė našlaitė (Viola arvensis);
 • Gysločiai (Plantago spp).

Vidutiniškai atsparios piktžolės:

 • Rūgtys (Polygonum spp);
 • Kibusis lipikas ( Galium aparine).

Naudojimo norma ir laikas:

Žirniai: 3,0 – 4,0 l/ha, kai žirniai turi 3 – 6 lapus.

REKOMENDUOJAMAS VANDENS KIEKIS: 200 – 400 l/ha