Ergon

Veikliosios medžiagos: metsulfuron – metilas 68 g/kg + tifensulfuron-metilas 682 g/kg
Preparato forma: vandenyje tirpios granulės

VEIKIMO BŪDAS

ERGON – sulfonilurėjos grupės herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose kviečiuose, vasariniuose kviečiuose ir vasariniuose miežiuose. Herbicidas geriausiai veikia, kai piktžolės yra mažos ir aktyviai auga. Didesnės piktžolės yra mažiau jautrios, todėl labai svarbu purškimo metu atsižvelgti į kiekvienos piktžolių rūšies dydį. Herbicido efektyvumas gali sumažėti jei purškimo metu yra sausa.

Kategorija
Aprašymas

Aprašymas

NORMOS IR PURŠKIMO LAIKAS

Žieminiai kviečiai

Norma: 15 g/ha

Purškimo laikas: purškiami nuo krūmijimosi iki antrojo bamblio tarpsnio(BBCH 21-31)

Vasariniai kviečiai ir vasariniai miežiai

Norma: 10 g/ha

Purškimo laikas: purškiami, kai augalai turi tris lapelius iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 13-31).